Forskningssamarbete

Spara favorit
logotyp

I början av juni besöktes RCR av två gästforskare från Disaster Research Center (DRC), University of Delaware, USA; Dr Lauren Barsky, nydisputerad vid DRC och doktorand Kimberly Gill. Syftet var att främja kontakter och nätverk mellan yngre forskare vid RCR och DRC och skapa möjligheter till framtida samarbeten. Under vistelsen besöktes även Folkhälsoinstitutet.

 

Under besöket presenterade Lauren och Kimberly sin forskning och tog samtidigt del av den forskning som bedrivs vid RCR. Deras presentationer går att läsa här:

 

Kimberly GillLyssna

 

Lauren BarskyLyssna

 

Utbytet av gästforskare är ett led i större satsning vid RCR att utveckla ett internationellt nätverk inom forskningsfältet risk, kris och säkerhet genom att bland annat stödja forskare som är i början av sin karriär. 

 

Besöket finansierades av Riksbankens Jubileumsfond.

Tillbaka till toppen
Stäng meny
Favoriter /globalnavigation/closemenu

Installera webbappen på din iPhone eller iPad: klicka på   och lägg till på hemskärm.