Dubbelkvarten i Härnösand 21 mars

Spara favorit
logotyp

Mellan kris och kultur

Erik Borglund, lektor i arkivvetenskap

 

Forskningen inom arkiv och informationsvetenskap bidrar till allt från modern krishantering till nya innovativa sätt att förmedla vårt kulturarv. Välkomna till en populärvetenskaplig lunchföreläsning om samhällsnytta och spännvidd inom forskningen!

Tillbaka till toppen
Stäng meny
Favoriter /globalnavigation/closemenu

Installera webbappen på din iPhone eller iPad: klicka på   och lägg till på hemskärm.