Nytt projekt om samverkan inom elområdet

Spara favorit 17 sep september 2015
logotyp

Forskare vid RCR har fått finansiering från Energimyndigheten för studier av samverkan inom projektet Styrel.

Projektet ska öka kunskapen om samverkan inom ramen för Styrel. Styrel är Energimyndighetens projekt för den planeringsprocess under vilken statliga myndigheter, länsstyrelser, kommuner, privata aktörer och elnätsföretag samarbetar för att ta fram underlag för prioritering av samhällsviktiga elanvändare vid en MKF – manuell förbrukningsfrånkoppling.

Syftet med projektet är att skapa goda förutsättningar för att förfina planeringsprocessen utan att förändra dess grundläggande format.

De som ingår i projektet är Pär Olausson, Erna Danielsson, Aron Larsson, Jon Nyhlén, Susanne Wallman-Lundåsen samt Olof Björkqvist.

Tillbaka till toppen
Stäng meny
Favoriter /globalnavigation/closemenu

Installera webbappen på din iPhone eller iPad: klicka på   och lägg till på hemskärm.