Finska kollegor besökte RCR

Spara favorit 16 feb februari 2016

Den 8–11 februari fick RCR besök av fyra kollegor från Saimaan University, Lappeenranta Finland. Syftet med besöket var att diskutera tänkbara samarbeten mellan lärosätena.

Den finländska delegationen bestod av Mervi Hietanen, sjuksköterska, Anne Backman, socialpedagogik, Asko Kilpeläinen, sportteknologi och sjukgymnastik, och Outi Kokko-Muhonen, speciallärare, förskollärare och beteendevetenskap. 

Under besöket på RCR diskuterades bland annat erfarenheter kring krislabb och Mervi Hietanen föreläste för studenterna på risk- och krishanteringsprogrammet.

Under vistelsen i Östersund passade gästerna även på att besöka Avdelningen för omvårdnad, Avdelningen för socialt arbete och Avdelningen för hälsovetenskap.

Tillbaka till toppen
Stäng meny
Favoriter /globalnavigation/closemenu

Installera webbappen på din iPhone eller iPad: klicka på   och lägg till på hemskärm.