Förstudie presenterad om Sundsvalls stadsmiljö

Spara favorit 8 mar mars 2017

Mittuniversitetet har genomfört en förstudie ”Förstärkt stadsmiljö” inom ramen för ett samarbete med Sundsvalls kommun. Syftet är att hitta lösningar på hur stadskärnan kan bli mer trygg och attraktiv samt hur olika hållbarhetsaspekter ska tillgodoses när nya bostäder och byggnader planeras vid stadskärnan.

I förstudien har forskare och studenter vänt sig till grupper som normalt är underrepresenterade i samarbets­satsningar för att på så sätt försöka utveckla inkluderande miljöer. Det har handlat om till exempel utländska studenter, ungdomar, kvinnor, poliser, immigranter och andra utsatta grupper.

– I normala fall brukar det vara handlare och andra ”etablerade” personer som verkar i stadskärnan som tillfrågas vid den här typen av undersökningar. Just det här tillvägagångssättet har inte använts tidigare i en stad av Sundsvalls storlek, och det har gett helt nya perspektiv på hur stadskärnan ska bli tryggare och mer attraktiv för besökare och boende, säger projektledaren Peter Öhman på CER, Centrum för forskning om ekonomiska relationer på Mittuniversitetet.

Fortsättningen på förstudien är det större genomförandeprojektet ”Hållbart samhällsbyggande”, finansierat av strukturfonderna, för att etablera forskning om hållbart byggande och boende som ett pro­filerat område vid Mittuniversitetet.

Projektet har ett övergripande mål att förbättra attraktivitet, innovationskraft och konkurrenskraft för företag och organisationer inom byggande- och boendesektorn, i mellersta Norrland, genom att vidareutveckla modellen för håll­bar byggproduktion som inkluderar ekonomisk, ekologisk, social och kulturell hållbarhet.

– Om vi ser på till exempel det planerade kvarteret Noten i Sundsvall så är de tänkta byggherrarna mycket angelägna om att jobba sida vid sida med projektet för att skapa en så attraktiv miljö som möjligt och knyta an kvarteret till den befintliga stadskärnan, där kommer projektet att kunna bidra konkret till ett hållbart samhällsbyggande i centrala Sundsvall, säger Peter Öhman.

Förstudien har genomförts av forskare från RCR, CER och FGV (Forum för genusvetenskap).


Relaterade sidor:

Tillbaka till toppen
Stäng meny
Favoriter /globalnavigation/closemenu

Installera webbappen på din iPhone eller iPad: klicka på   och lägg till på hemskärm.