Material från Per Strömsjös föreläsning

Spara favorit 1 jun juni 2018
logotyp

Här hittar du den presentation som Per Strömsjö, säkerhetsutbildare och konsult på Omegapoint, höll på Mittuniversitetet den 16 maj.

Per Strömsjö föreläste på ett av RCR:s lunchseminarier under titeln Informationssäkerhet är inte "någon annans problem".

Här hittar du Pers presentation.Lyssna

Per Strömsjö sitter i Riskkollegiets styrelse och gästföreläser regelbunder på Mittuniversitetets risk- och krishanteringsprogram. Han är mycket aktiv i sociala medier. Mer information om Per finns i hans LinkedIn-profil


Relaterade sidor:

Tillbaka till toppen
Stäng meny
Favoriter /globalnavigation/closemenu

Installera webbappen på din iPhone eller iPad: klicka på   och lägg till på hemskärm.