Sommartorka på poddfronten? Lyssna på sista avsnittet av Hållbarhetspodden!

Spara favorit 31 jul juli 2018

Hur hamnar Arnold Schwarzeneggers Terminator mitt i ett samtal om hållbara kulturer?

Det fjärde och sista avsnittet av podden Hållbart samhällsbyggande handlar om hållbarhetshistoria och hållbara kulturer. Hur formar vi hållbara kulturer? Vad kan vi lära av vår historia? Och vad betyder frågan för nästa generation?

Mer om HåSa-projektet:

Hållbarhet inom byggande och boende är en hörnsten för regioners utveckling. HåSa syftar till att bidra till hållbart samhällsbyggande genom att utveckla goda, jämlika och attraktiva boende- och livsvillkor i mellersta Norrland.
Mer information hittar du på miun.se/hasa

En trailer finns tillgänglig här.


Relaterade sidor:

Tillbaka till toppen
Stäng meny
Favoriter /globalnavigation/closemenu

Installera webbappen på din iPhone eller iPad: klicka på   och lägg till på hemskärm.