Tor 19 dec 11:28

Professor och hedersdoktor Björn Fjæstad varit ordförande i forskningscentret RCR:s referensgrupp ända sedan starten 2010. När han nu stiger av sitt uppdrag vid årsskiftet avtackas han med en specialskriven bok om risk- och krisforskning.

Björn Fjæstad utses till hedersdoktor 2010 (Fjaestad)
Björn utsågs till hedersdoktor vid Mittuniversitetet 2010.

Björn har med sin långa erfarenhet, sitt breda kontaktnät och sitt varma sätt spelat en avgörande roll i RCR:s tillkomst och utveckling. När han nu avslutar sitt uppdrag tackar vi honom med en populärvetenskaplig festskrift, Utvecklingen av en forskningsmiljö: Ett verksamhetsnära engagemang på distans, där våra forskare gör nedslag i risk- och krisforskningen.

Ur inledningen:

Vårt syfte med denna bok är att uppmärksamma Björn Fjæstads ovärderliga insatser för RCR:s utveckling och med boken hedra en kär kollega och vän för det hängivna engagemang som kännetecknat hans arbete hos oss. Björn har varit och är fortfarande en stor inspirationskälla för många av oss. Hans insatser och fantastiska arbete under uppbygganden av forskningsmiljön inom risk och kris och RCR, men också sociologin inom institutionen, går inte att överskattas.

Läs boken här