Tre nya rapporter från RCR
Tor 20 jun 09:44

Under de senaste månaderna har RCR-forskare släppt tre publikationer forskningscentrets egen rapportserie.

Rapporterna behandlar vitt skilda ämnen och ger en spännande inblick i en del av den forskning som sker vid RCR. 

Bellman, L. , Hemmingsson, O. , Olofsson, A. & Öhman, P. (2019). Konsekvenser av bostadsägares riskuppfattningar, betalningsförmåga och riskbeteende för försäkringsbranschen i ljuset av klimatrisker : Delrapport 1. Mid Sweden University (RCR Working Paper Series 2019:1).  

Linnell, M. (2019). Resilient mottagande av flyktingar – ett europeiskt perspektiv. (RCR Working Paper Series 2019:2).  

Kolmodin, S. (2019). "Community" och "resiliens" - inga självklara begrepp. Sundsvall : Mid Sweden University (RCR Working Paper Series 2019:3).  

Läs mer om RCR:s rapportserie och se tidigare publikationer.

Övriga publikationer från RCR.