Nya professorer och doktorer – ett lyft för RCR

Nya professorer och doktorer – ett lyft för RCR

Fre 23 okt 10:58

Under det senaste halvåret har RCR:s forskare Erna Danielsson och Susanna Öhman befordrats till professorer. Samtidigt har våra doktorander Mikael Linnell, Christine Grosse, Gertrud Alirani och Elin Montelius försvarat sina avhandlingar och kan nu titulera sig doktor i sina respektive ämnen.

Erna Danielsson, Susanna Öhman, Mikael Linnell, Christine Grosse, Gertrud Alirani, Elin Montelius

Erna Danielsson är professor i sociologi och centrumledare för risk- och krisforskningscentret RCR. Susanna Öhman är även hon professor i sociologi och leder som intern representant RCR:s referensgrupp. Båda två har varit med sedan RCR startades och är mångåriga kollegor på Mittuniversitetet.

Tidigare i år befordrades även Erik Borglund (arkiv- och informationsvetenskap) och Aron Larsson (data- och systemvetenskap) till professorer. Därmed har antalet professorer vid RCR ökat från två till sex. Mellan juni och oktober 2020 disputerade dessutom fyra av RCRs doktorander. Detta är unikt i RCRs historia och stärker naturligtvis i hög grad centrets forskarkompetens. 

Disputationer

Den 12 juni disputerade Mikael Linnell i sociologi med sin avhandling "Scenarios we live by – Theorizing anticipatory practices for societal security". Avhandlingen är en bred undersökning av hur lokal krisberedskap tillgängliggörs för andra grupper än de typiska professionella krishanteringsaktörerna. Särskilt studeras hur krisberedskap för allmänheten "skapas" genom kroppsliga upplevelser av möjliga framtider, i simuleringar som hämtar inspiration från underhållningsindustrin. Läs avhandlingen här.

Den 7 september disputerade Christine Grosse i data- och systemvetenskap med sin avhandling "Towards Systemic Governance of Critical Infrastructure Protection: State and Relevance of a Swedish Case". Avhandlingen undersöker hur systemtänkande kan utveckla förståelsen för skyddandet av kritisk infrastruktur och dess styrning. Läs avhandlingen här.

Den 18 september disputerade Gertrud Alirani i statsvetenskap med sin avhandling "Miljöintegrering i praktisk tillämpning – En policystudie av två lokala stadsutvecklingsprocesser". Avhandlingen handlar om hur miljöhänsyn integreras i lokala policyprocesser och vad som hindrar och möjliggör detta. Studien är utförd som en fallstudie av två stadsutvecklingsprocesser i Kristianstad. Läs avhandlingen här.

Den 2 oktober disputerade Elin Montelius i sociologi med sin avhandling "Att göra det materiella virtuellt – Subjektifiering, moral och motstånd i konstruktionen av den riskfyllda mathållningen". I avhandlingen undersöks hur risk konstrueras när mat diskuteras i nätbaserade diskussionsforum. Hur ser maktstrukturerna ut, specifikt i relation till kön och klass? Hur konstrueras olika förväntningar om vad som kan och bör sägas för att uppfattas som ansvarsfull och moralisk? Vem är vi och vem vill vi vara i förhållande till de "sanningar" runt mat som skapas i diskussionsforumen? Läs avhandlingen här.