Tor 19 mar 10:30

Det är mycket viktigt för RCR:s utveckling och forskning att få insikt i omvärldens tankar och önskemål om ny kunskap. Där kommer vår referensgrupp in i bilden. Nu har Mittuniversitetets rektor, Anders Fällström, utsett en ny referensgrupp.

Susanna Öhman
Susanna Öhman är ny ordförande i RCR:s referensgrupp.

Till varje forskningscentrum knyts en referensgrupp vars huvudsakliga uppgifter är att ge råd om centrets mål och visioner, vara behjälplig med omvärldsbevakning, ge råd om centrets finansiering och vara ett organ för samverkan.

RCR:s referensgrupp är sammansatt av personer med god insikt i risk-, kris- och säkerhetsbranchens olika behov av ny kunskap. Dessutom ingår interna representanter som kan bidra till ökad samverkan mellan olika forskningsdicipliner vid Mittuniversitetet.

Den nya referensgruppen kommer att stötta RCR fram till den sista december 2022.

Ordförande

Susanna Öhman, docent i sociologi vid Mittuniversitetet samt chef för Akademin för lärande, humaniora och samhälle vid Halmstads högskola – Ny ordförande, tidigare ledamot

Ledamöter

Externa

Ulf Andersson, informationssäkerhetschef på Telenor

Jerker Bexelius, verksamhetschef för Gaaltije – Ny ledamot

Magnus Lindow, enhetschef för Samhällsenheten vid Länsstyrelsen Jämtlands län
(Personlig suppleant: Jenna Norman)

Cecilia Nyström, direktör på Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Elina Ramsell, senior advisor på Combitech AB och doktorand i informationssystemutveckling vid Linköpings universitet

Per Sundström, sakkunnig forskning och innovation på Rikspolischefens kansli – Ny ledamot, tidigare suppleant för Cecilia Nyström

Interna

Anne‐Catrine Edlund, professor i svenska språket, Mittuniversitetet – Ny ledamot

Francisco Esteves, professor i psykologi, Mittuniversitetet – Ny ledamot

Sara Nyhlén, lektor i statsvetenskap, Mittuniversitetet – Ny ledamot

Leif Olsson, docent i industriell ekonomi, Mittuniversitetet