Tor 04 jun 09:47

Som under 2020 är gästprofessor i sociologi vid Mittuniversitetet/RCR.

Ragnar Löfstedt gästprofessor RCR 2020

Du är ny gästprofessor på RCR, hur kommer det sig att du har valt att arbeta hos oss?

Jag har känt Erna och Anna* sedan rätt länge och tycker om vad de forskar på så jag ville gärna jobba med dem. Dessutom är de öppna, nyfikna och samarbetsvilliga så när vi hade olika "brain storming"-möten fanns det många olika infallsvinklar om vad vi kunde forska på – allt ifrån Covid till "white male effect" (vita män tenderar att uppfatta risker i lägre grad än andra grupper, reds. anm.).

Hur upptäckte du att du ville ägna dig åt riskforskning?

Det var efter Tjernobylolyckan. Jag pluggade då på UCLA och jag tyckte det var intressant hur personer i olika länder såg på kärnkraften som en framtida energikälla efter Tjernobyl. Mitt examensarbete var en jämförelse hur folk i Finland, Sverige och Tyskland uppfattade riskerna med kärnkraft.

Vad har du för förväntningar på samarbetet med RCR?

Jag ser fram emot att skriva några ansökningar tillsammans med mina RCR-kollegor och hålla ett par doktorandföredrag. Jag vill också göra något mot statliga myndigheter i Jämtland och jämtländskt näringsliv inom området utbildning/riskkommunikation.

Hur tänker du kring undervisning?

Jag tycker väldigt mycket om att undervisa men då ansikte mot ansikte och inte virtuellt. Gärna på amerikanskt manér där man har seminarier och kör utan power points, ger exempel och ställer frågor till studenterna hela tiden – men baserat på konkret riskteori.

Till sist, vad gör du när du inte ägnar dig åt forskning och undervisning?

Jag jobbar i min småländska skog. Under åren har jag köpt en del skog söder om Växjö – över 300 hektar – och under april och augusti röjer jag så mycket jag orkar samt sätter granplantor. Min fru säger ibland att hon har blivit skogsänka. Dessutom tycker jag om att fiska. Varje augusti blir det kräftfiske i Helgasjön och fiske efter abborre och gädda – kanske något man kunde försöka sig på i Storsjön?

 

* Erna Danielsson är RCR:s centrumledare. Anna Olofsson är fd centrumledare och numera dekan för humanvetenskapliga fakulteten. 

Fakta