Integrationsprocesser analyseras i Tallnäs

Fre 26 jun 13:57

En jämförelse av Sveriges större städer visar att i segregerade bostadsområden är exempelvis inkomstnivåerna lägre och hälsoriskerna för de boende högre. Var man är bosatt visar sig också ha stor betydelse för ens framgång på arbetsmarknaden.

Bostadsområde, lägenhetshus, förort

Forskningsprojektet BIA – Boende, integration och arbete ska pågå fram till mars 2022. Projektet tittar på befintliga integrationsprocesser i bostadsområdet Tallnäs i Timrå kommun, men ger också förslag på hur sådana kan utvecklas.

– Personer som är nya i Sverige behöver ges möjligheter att kunna etablera sig på arbetsmarknaden, säger forskaren Gustav Lidén från Mittuniversitetet som driver projektet tillsammans med Timrå kommun och Timråbo.

– För att etableringen på arbetsmarknaden ska lyckas så räcker det inte bara med att utlandsfödda får verktyg för att integreras. Det är minst lika viktigt att majoritetsgrupperna, i synnerhet etablerade arbetsgivare ser detta som en del av sin affärsutveckling, samt har verktygen, inspirationen och viljan som krävs för att det ska bli en lyckad integration, säger Micael Löfqvist, VD Timråbo.

Just nu genomförs intervjuer med personer boende i bostadsområdet för att få deras egen syn på sitt boende, på bostadsområdet och möjligheten att etableras i samhället.

– Att få vara delaktiga, sedda och lyssnade på i ett forskningsprojekt där vi tar sikte på att utveckla bostadsområdet, integrationsprocesser och individers möjligheter på arbetsmarknaden är något som gör Tallnäsborna stolta och att de känner att deras röst är viktig, säger Annelie Ringbro enhetschef på enheten för arbete och integration.

Läs mer om projektet