Skytteanska priset till Evangelia Petridou

Skytteanska priset till Evangelia Petridou

Mån 01 jun 09:27

Evangelia Petridou, lektor i statsvetenskap och forskare vid RCR, tilldelas Kungliga Skytteanska Samfundets pris 2020.

Porträtt på Evangelia Petridou, SHV

Varje år delar samfundet ut pris till en yngre, välförtjänt forskare vid Mittuniversitetet.

– Det känns fantastiskt. Framförallt är det en bekräftelse på att jag är på rätt väg och det är en stor ära att någon annan tycker att jag är värd priset, säger Evangelia Petridou.

Risk- och krisforskaren Evangelia Petridou forskar kring politiskt entreprenörskap och hon disputerade vid Mittuniversitetet 2017 med avhandlingen Political Entrepreneurship in Swedish: (Re)Theorising Entrepreneurial Agency. I motiveringen från Skytteanska Samfundet står bland annat att  Evangelia Petridou ”uppvisar en snabb kapacitetsutveckling efter disputationen, vilket bland annat visar sig i en omfattande vetenskaplig produktion inom området policy och agens inom risk- och krishantering. Hon är därtill projektledare för ett Formas-finansierat projekt och har redan etablerat forskningssamarbeten med internationellt ledande forskare samt också erhållit internationella uppdrag inom Förenta nationerna.”

– Jag har alltid sett mig själv som en professionell skrivare, jag gillar att skriva. Jag har även en bra arbetsgrupp, framför allt med kollegor inom RCR, där vi har ett framgångsrikt sätt att samarbeta kring vetenskapliga artiklar och extern finansiering, säger Evangelia Petridou.

Evangelia Petridou forskar just nu kring hur policyförändringar, till exempel hos aktörer som politiska entreprenörer inom både privat och offentlig sektor, bidrar till att förändra politiken.

Årets prissumma är på 20 000 kronor.
 

Läs mer om Evangelia Petridou