Gertrud Alirani – ny filosofie doktor i statsvetenskap

Fre 18 sep 13:54

Fredag den 18 september försvarade Gertrud Alirani sin doktorsavhandling "Miljöintegrering i praktisk tillämpning – En policystudie av två lokala stadsutvecklingsprocesser".

Disputation 200918 Gertrud Alirani

I och med den rådande situationen med coronapandemin hölls disputationen både på plats på Campus Östersund och digitalt via Zoom. 

Handledare
Professor Bo Svensson, Mittuniversitetet
Docent Pär Olausson, Mittuniversitetet
Docent Erik Hysing, Örebro universitet

Opponent
Professor Mikael Granberg, Karlstads universitet

Betygsnämnd
Professor Katarina Eckerberg, Umeå universitet
Professor Dimitri Ioannides, Mittuniversitetet
Docent Gustav Lidén, Mittuniversitetet

 

Avhandlingen handlar om hur miljöhänsyn integreras i lokala policyprocesser och vad som hindrar och möjliggör detta. Studien är utförd som en fallstudie av två stadsutvecklingsprocesser i Kristianstad. Studien bidrar med kunskap om hur miljöintegrering varierar i de olika skedena av processerna vad gäller vilka frågor som beaktas, hur olika miljöfrågor värderas i förhållande till andra målsättningar, samt hur frågorna sätts in i en större helhet vilket påverkar utfallet. Dessutom visar studien hur olika typer av agerande påverkar processen och kan möjliggöra eller hindra ökad miljöintegrering. Att agera ”entreprenöriellt” kan möjliggöra för en miljöfråga att inkluderas och prioriteras. Men det kan även innebära att frågan minskar i betydelse om de som agerar entreprenöriellt inte finns med under hela processen och kan riskera att ensidigt fokus på en miljöfråga skymmer andra. Å andra sidan kan ett agerande som stämmer in med etablerade föreställningar om hur processen ska gå till, ”lämpligt agerande”, möjliggöra miljöintegrering genom att underlätta för en bredare helhetssyn på miljöaspekterna i processerna och fungera som en bromsande kraft mot alltför radikala förändringar.

Läs hela avhandlingen