Se filmade föreläsningar om risk, kris och hållbarhet

Ons 23 jun 2021 13:36

Under våren genomförde risk- och krisforskningscentret RCR en digital webbinarieserie med fokus på centrets forskningsområden och den verksamhet som bedrivs i RCR Simulation Lab. 

Webbinarierna blandade forskningsresultat med historiska tillbakablickar, och samtal med personer utanför universitetsvärlden. Dessutom presenterades övningar och studier som genomförts i simuleringslabbet. 

Webbinarierna filmades och finns nu tillgängliga att se i efterhand. 

Kontrollrum RCR Lab

Panelsamtal: Immersiv simulering inom samhällsvetenskaplig forskning

Vad är immersiv simulering, hur det kan användas i forskningssyfte, och varför det kan vara av värde inom risk- och krishanteringsområdet. Jörgen Sparf, Minna Lundgren och Mikael Linnell. Moderator: Kari Pihl, verksamhetsansvarig RCR Simulation Lab
Räddningstjänsten övar i galleriamiljö

Övning om pågående dödligt våld – Räddningstjänstens beredskap inför särskild händelse

Johan Wickenberg och Anders Johansson från Räddningstjänsten Jämtland berättar om och visar material från när 28 brandmän övades i att ge akut sjukvård vid en simulerad särskild händelse i RCR Simulation Lab.
Ritning över den lägenhet som simulerades i RCR Lab

Vad gör du när krisen kommer? En forskningsstudie i simulerad lägenhetsmiljö

Minna Lundgren berättar om studien där hon försökte ta reda på hur människor förstått och tagit till sig av riskkommunikation i samband med ett långvarigt strömavbrott. Hon visar också den lägenhet som skapades i RCR Simulation Lab för studien.
Hemvärnet, rygg med väst

Ideella organisationers arbete vid samhällspåfrestningar

Sophie Kolmodin är doktorand i sociologi. Hennes forskning berör civilsamhällets och dess organisationers relationer och organisering vid olika typer av samhällspåfrestningar.
Bilbrand

Hur digitalisering stöder frivilliga att engagera sig

Elina Ramsell, forskare i statsvetenskap och informationssystem, berättar om initiativet "Förstärkt medmänniska" där räddningstjänsten samverkar med bybor i glesbygd för en snabbare och mer effektiv hantering av olyckor.
Skogsbrand

Panelsamtal: Kommunikation under kris

Här diskuteras vad som kan påverka kommunikationen mellan frivilliga och offentliga krisaktörer under olika typer av händelser. Lena-Maria Öberg, Magnus Lindow, Monica Rydbjer och Karl Axelsson. Moderator: Robert Pettersson.
Ortwin Renn, professor i teknikbedömning och miljösociologi i Potsdam, Tyskland

Risk Communication and Governance in a Post-Truth Environment

Professor Ortwin Renn, Potsdam, Tyskland, har en betydande roll i utvecklingen av risk- och krisforskning och är allmänt ansedd som den främsta forskaren inom området i Europa idag. Föreläsningen ges på engelska.
Militärer springer över ett fält

Hybridkrigföring, vad är det egentligen?

Hybridkrigföring är ett begrepp som i princip alla har hört talas om men få har sett definieras. I denna föreläsning tar Håkan Gunneriusson, docent i krigsvetenskap, upp hur begreppet har utvecklats över tid.
Risk i ordbok, uppslagsverk (RCR)

Risker inom olika kontext

Fyra doktorander presenterar. Olov Hemmingsson – Huvudskador inom ishockey; Marcus Heidlund – Digitalisering av offentlig sektor; Annika Hasselblad – Digitalisering inom äldrevården; Sophie Kolmodin – Risker och civilsamhällesorganisationer.
Bilar i översvämmad viadukt

Panelsamtal: Klimatförändringar, risker och kriser

Hur ska vi betrakta risker och kriser i relation till klimatförändringar och vilka målkonflikter ställs samhällen inför när det kommer till klimatanpassning? Stefan Linde, Jerker Bexelius och Carina Keskitalo. Moderator: Andreas Gyllenhammar.
Globala Målen

Hållbarhetens historia – Arvet efter Hans Carl von Carlowitz

Christine Grosse presenterar de historiska rötterna till begreppet hållbarhet och följer Hans Carl von Carlowitzs tankegångar om hållbarhet i historiska och moderna texter.

Rekommenderat:

Sidan uppdaterades 2021-06-23