Avslutade forskningsprojekt

En förteckning över några av våra genomförda projekt inom STC.

I bokstavsordning

3D och ROI Video

Sammanställning av fullständig bildbehandling (Integral Imaging) baserad på 3D-bilder och 3D-video   Vi har skapat ett ray-tracing-baserat simulationsverktyg för att generera 3D-bilder och...

EnergyWise

Tillgången på stora mängder energi till ett rimligt pris har varit en förutsättning för den industriella utvecklingen i vår region. Energitillgången i mellersta Sverige är fortfarande god men...

Failure detector for hydraulic machines

The failure detector is a product from several years of research and it can help industries to prevent expensive machine breakdown. The main purpose with the project is to eliminate the risks that...

Faskontrast

Faskontrast är ett hett och ganska nytt forskningsområde där forskarna på tittar på hur röntgenstrålning sprids mot ett ämne istället för inom traditionell röntgenstrålning där ett ämne absorberar...

Göra frisk luft synlig

Syfte med denna förstudie är skapa en visualiseringstjänst som illustrerar stadens luftkvalitet både över tid och i realtid. Förhoppningen är att kunna påverka medborgarna till ett miljömedvetet...

InterakTiV

Projektet InterakTiV (2008-2010) finansieras av VINNOVA och utvecklar: en teknisk infrastruktur för multidistribuering av TV-baserade tjänster mjukvarubaserade verktyg för integrering av interaktiv...

Interreg

Det har blivit svårt att rekrytera studenter till avancerade tekniska utbildningar inom hela västvärlden. Samtidigt finns det en stor efterfrågan på tekniskt kunnig personal inom Mittnordenregionen...

KITT

Kontextinformation (Context Information, CI) relaterar till användaren eller användarens omgivning, den kan till exempel komma från sensorer eller matas in av användaren. Genom att utnyttja sådan...

Medi3D

Testbädd av ´holografisk´ bildskärm för visualisering av digital 3D data från medicinska applikationer Under de senaste åren har en snabb utveckling skett inom en mängd medicinska tillämpningar som...

MediaSense

MediaSense-projektet (2008-2010) skapar en öppen teknologisk plattform för att tillhandahålla distribuerad användar- och sensorinformation. Plattformen gör det möjligt att utnyttja denna informatio...

ORESS

Mätningar på roterande maskindelar är vanligt förekommande där mätvärdena kan användas i styr- och övervakningssystem inom ett brett spektrum av tillämpningar. Dessa system kan exempelvis återfinna...

ProSpekt

Det finns en växande marknad för att utveckla applikationer av olika slag inom sensorområdet. Ett exempel på en sådan produkt är detektorsystem för mätning av koldioxid i luft som tillverkas bland...

Real 3D

Realistisk 3D i medicinska och mediala tillämpningar De senaste årens forskningsframsteg inom 3D-visualisering lämnar utrymme för att i grunden förändra det sätt på vilket all 3D-information...

Strålningsdetektorer

Nya typer av detektorer med energiupplösning har bland annat börjat användas för materialröntgen och inom det medicinska området. I dag utvecklas detektorer som både kan bestämma energi och olika...

Swarm Intelligence

Optimering av trafikflödet Manga skidåkare har upplevt att den tid de spenderar i liftköer är längre än den tid de faktisk åker skidor. Målet med  Swarm Intelligence-projektet vid Mittuniversitetet...