Tillgången på stora mängder energi till ett rimligt pris har varit en förutsättning för den industriella utvecklingen i vår region. Energitillgången i mellersta Sverige är fortfarande god men närheten till energiproduktionen medför inte längre att den är billig då priset på el bestäms på Europa marknaden och fördelen finns inte längre i att hitta billig el. Konkurrensen ligger mer på den kunskap och innovationsförmåga som finns i regionen för att använda råvara och energi på ett optimalt sätt.

Genom att utveckla teknik för småskaliga och medelstor elproduktion för eget bruk inom företagen och organisationerna, eller genom att utveckla smartare sätt att optimera energianvändningen, så kan totalkostnaden för energi påverkas på ett direkt sätt.

 

Målet med projektet

Energywise är ett projekt kring förnyelsebar energi med målet att projektet ska bidra till att den regionala utvecklingen och kunskapsnivån i de regionala företagen höjs inom industriell teknik, energi, miljö och fastighetsområdet. Vidare ska projektet och skapa en profilering på industriell mätteknik och ta fram kompetens för optimering inom energiområdet. Samt öka konkurrenskraften hos regionens energiföretag.

 

Smarta elnät, solenergi, och energioptimering

Forskarna i projektet ska titta närmare på småskalig förnyelsebar elproduktion och hur det går att utveckla tekniska lösningar för att mäta, producera och omvandla energi för att få en effektivare energianvändning. Bara genom att exempelvis använda nya material i industrin som effektiviserar tillverkningen så finns det mycket att vinna på det globala planet. Smarta elnät, användningar av solenergi, och energioptimering med hjälp utav sensorer är några av de tekniska aspekterna och de områden som forskarna hoppas på att hitta lösningar inom för att utveckla nya lösningar under projektets gång.

 

Projektet är ett samarbete mellan de två forskningsmiljöerna STC och FSCN vid Mittuniversitetet och projektet pågår till och med 2014.

 

Projektgrupp STC

Hans- Erik Nilsson, Bengt Oelmann, Sebastian Bader, Peng Cheng, Henrik Anderson, Mattias O´Nils, Najeem Lawal, Kent Bertilsson, Göran Thungström, Anatoily Manoilskly.

 

Projektgrupp FSCN

Håkan Olin, Joakim Bäckström, Christine Hummelgård, Renyun Zhang, Sven Forsberg, Magnus Hummelgård, Kaarlo Niskanen, Wennan Zhang, Ulf Söderling, Olof Björkqvist.