Tillgången på stora mängder energi till ett rimligt pris har varit en förutsättning för den industriella utvecklingen i vår region. Energitillgången i mellersta Sverige är fortfarande god men närheten till energiproduktionen medför inte längre att den är billig då priset på el bestäms på Europa marknaden och fördelen finns inte längre i att hitta billig el. Konkurrensen ligger mer på den kunskap och innovationsförmåga som finns i regionen för att använda råvara och energi på ett optimalt sätt.

Sidan uppdaterades 2023-03-07