Faskontrast är ett hett och ganska nytt forskningsområde där forskarna på tittar på hur röntgenstrålning sprids mot ett ämne istället för inom traditionell röntgenstrålning där ett ämne absorberar strålningen