Faskontrast är ett hett och ganska nytt forskningsområde där forskarna på tittar på hur röntgenstrålning sprids mot ett ämne istället för inom traditionell röntgenstrålning där ett ämne absorberar strålningen

Genom att använda faskontrast ska det gå att övervaka produktionen av högkvalitativt papper genom noggranna mätningar av papperets komposition och tjocklek under själva tillverkningen. Under produktionen gör röntgenmätaren avläsningar samtidigt som det skapas bildåtergivelse av papperet och dess kvalité.

 

Utmaningar

Papper samt bestrykningen består av lät material och där i ligger utmaningen med projektet eftersom det är svårt att få bra kontrast av lätta material vid traditionell röntgenstrålning. Faskontrasten ska kunna ge högre kontrast mellan materialen i själva papperet respektive i bestrykningen trots att de båda består av lätta material. Det att få en bättre kvalitetskontroll på det papper som tillverkas genom att olika bestrykningar på papperet skiljs åt.

 

Nyttan med forskningen

Tekniken som ska utvecklas under projektets gång kan bidra till att minska tillverkningskostnaderna såväl som papperstillverkningens påverkan på miljön. Det finns också andra användningsområden för den här tekniken som exempelvis inom sjukvård för att få tydligare och mer detaljerade röntgenbilder men också vid säkerhetskontroller för att kunna lokalisera själva sprängämnet i bomber istället för att få larm för kabelhärvor i resenärers väskor.

 

Projektet sträcker sig under en tre års period och ett nytt blybeklätt röntgenlabb har byggts för att kunna experimentera sig fram till en fungerande prototyp som slutligen går att använda inom industrin.

 

Projektgrupp

Börje Norlin, Jan Thim, Christer Fröjdh, Erik Fröjdh, Salim Reza och Göran Thungström. Samtliga tillhörande Mittuniversitetet, STC