Projektet InterakTiV (2008-2010) finansieras av VINNOVA och utvecklar:

  1. en teknisk infrastruktur för multidistribuering av TV-baserade tjänster
  2. mjukvarubaserade verktyg för integrering av interaktiva tjänster inom multidistribuering genom olika TV-media.
  3. stöd för sömlös distribuering av interaktiva tjänster genom olika media.

Tillvägagångssätt

ITVarena och partners (MiUn, Acreo, FOV, KTH, m fl) kommer att genomföra forskning om stödet för de olika formerna av användarinteraktion och användarnas erfarenheter av det nya mediat. Metoden inkluderar verifieringen av de forskningsresultat som erhållits genom fälttest av den kombinerade IT-infrastrukturen med trådade och trådlösa åtkomst som KTH, ITVarena, Fiberoptic Valley, och Mittuniversitetet, DVB-infrastrukturen hos ITVarena, som expanderades med mobil åtkomst genom användandet av DVB-H och MBMS genom 3G och 3.5 G (HSDPA). Testbäddarna är unika genom att de erbjuder möjligheten att utforska vilket stöd som behövs för att kommunicera genom olika kanaler och för att komma åt nätverk.

 

InterakTiV-projektet har ett nära samarbetar med MediaSense-projektet då det gäller sömlös multimediamobilitet och för verifiering av interaktiva multimediatjänster genom heterogena trådlösa infrastrukturer med ITV Arena.