Det har blivit svårt att rekrytera studenter till avancerade tekniska utbildningar inom hela västvärlden. Samtidigt finns det en stor efterfrågan på tekniskt kunnig personal inom Mittnordenregionen för att näringslivet på sikt ska överleva och blomstra. Det finns även en basindustri som efterfrågar teknologiskt kunnande för att ständigt förbättra och optimera förbrukning och flöden av råvaror.

Sidan uppdaterades 2023-03-07