Kontextinformation (Context Information, CI) relaterar till användaren eller användarens omgivning, den kan till exempel komma från sensorer eller matas in av användaren. Genom att utnyttja sådan information så kan applikationers egenskaper vid varje användningstillfälle skräddarsys efter användarens behov. Mängden CI ökar dock i takt med att sensorer blir allt billigare och integrerade i allt fler produkter.

Sidan uppdaterades 2023-03-07