Testbädd av ´holografisk´ bildskärm för visualisering av digital 3D data från medicinska applikationer Under de senaste åren har en snabb utveckling skett inom en mängd medicinska tillämpningar som utnyttjar visuell information för bland annat diagnostik. Medicinska bildtekniker såsom datortomografi, magnetröntgen och tredimensionellt (3D) ultraljud genererar volymdata, eller s.k. 3D-bilder. Genom att använda dessa metoder kan fler patienter hanteras med samma personal och diagnostik, patientsäkerhet och vårdkvalitet kan förbättras.

Sidan uppdaterades 2023-03-07