Testbädd av ´holografisk´ bildskärm för visualisering av digital 3D data från medicinska applikationer Under de senaste åren har en snabb utveckling skett inom en mängd medicinska tillämpningar som utnyttjar visuell information för bland annat diagnostik. Medicinska bildtekniker såsom datortomografi, magnetröntgen och tredimensionellt (3D) ultraljud genererar volymdata, eller s.k. 3D-bilder. Genom att använda dessa metoder kan fler patienter hanteras med samma personal och diagnostik, patientsäkerhet och vårdkvalitet kan förbättras.

De infångade 3D-bilderna presenteras primärt på högupplösta tvådimensionella (2D) skärmar, men dessa utgör en begränsande faktor när det gäller intuitiv tolkning av medicinska avläsningar. De kan inte reproducera alla aspekter av data med inneboende djup. 3D-bildens djup kan däremot återges m.h.a. stereoskopiska 3D-skärmar, men dessa kräver tyvärr något slags hjälpmedel (ex. speciella glasögon) för sin funktion.

 

Nu kommer autostereoskopiska 3D-skärmar som ger möjlighet till fullständig förnimmelse av djup utan hjälpmedel. Bildens djup återskapas istället av skärmen och möjliggör inte bara stereoskopisk seende, utan också en rörelseparallax som ger användaren förutsättning att ”se runt hörn” i bilden. Användandet av 3D-skärmar i medicinska tillämpningar spås en framgångsrik framtid, liksom deras användning i tillämpningar inom olje- och gasindustrin, datorstödd design (CAD), marknadsföring med digitala skyltar, person-till-person kommunikation samt spel, TV och film.

 

Det övergripande målet för detta interdisciplinära projekt är att skapa en demonstrator och visualiseringslösning som innefattar en 3D-skärm för en klinisk tillämpning. Lösningen kommer att tillhandahålla förbättringar inom ökad effektivitet och/eller vårdkvalitet. Demonstratorn kommer också att fungera som en testbädd för aktuell forskning relaterad till 3D-skärmar. Projektets avsikt är att ha ett kunddrivet tillvägagångssätt genom att fokusera utvecklingen kring en utvald klinisk tillämpning. Det förekommer fyra aktivitetsnivåer:


1) Utveckling av klinisk tillämpning (CMIV, Linköping);
2) Kvalitetsmodellering och -optimering av 3D-skärmar (Mittuniversitetet);
3) Grafisk behandling för återgivande av multi-vyer (Lunds universitet); samt
4) Anpassning av grundläggande 3D-skärmsteknik (Setred AB).