MediaSense-projektet (2008-2010) skapar en öppen teknologisk plattform för att tillhandahålla distribuerad användar- och sensorinformation. Plattformen gör det möjligt att utnyttja denna information i multimediala tjänsteleveranser och kontroll över fasta och mobila heterogena bredbandsinfrastrukturer. Projektet inbegriper investeringar i bredbandsnätverk för QoS och tillgänglighet till interaktiva multimediatjänster som fokuserar på användarnas behov och utnyttjande. MediaSense-projektet samarbetar med det av VINNOVA finansierade InterakTiV-projektet då det gäller sömlös multimediamobilitet och verifiering av interaktiva multimediatjänster genom heterogena trådlösa infrastrukturer med ITV Arena.

Sidan uppdaterades 2015-01-05