Det finns en växande marknad för att utveckla applikationer av olika slag inom sensorområdet. Ett exempel på en sådan produkt är detektorsystem för mätning av koldioxid i luft som tillverkas bland annat för konsumentmarknaden och används som säkerhetsströmbrytare i fotogenvärmare.

För forskarna finns det stora utmaningar i utvecklingen av dessa produkter till konsumentmarknaden då de räknas till gruppen lågkostnadsprodukter. Det betyder att de både måste vara billiga att tillverka och hålla en hög säkerhet.

 

Mittuniversitetet har under flera år haft ett nära samarbete med en tillverkare av system för mätning av koldioxidnivåer i luften med hjälp av infraröda detektorer. Detektorsystemet är baserat på en indirekt gasmätning som använder gasens förmåga att absorbera infrarött ljus i förhållande till dess koncentration. Genom att belysa en gasatmosfär med infraröd strålning och sedan låta en infraröd sensor registrera hur stor mängd av denna strålning som passerar gasatmosfären kan gas koncentrationen bestämmas. På så sätt går det att använda sig av ett larm som utlöses om koldioxidnivån stiger och blir för hög. Den typ av infraröd sensor som används i detta system används bland annat i örontermometrar vilket även är en stor kommersiell marknad.

 

Målet med projektet 

Forskningsprojektet ProSpekt består av utveckling och tillverkning av kostnadseffektiva infraröda sensorer för applikationer inom våglängdsområdet omkring 4μm (MWIR regionen). Målet med projektet är att undersöka tre typer av infraröda absorbationslager för att förbättra känsligheten hos sensorn. Sensorn som forskarna tidigare har jobbat med använder sig av ett temperaturisolerat polymer membran. Genom att göra detektorn känsligare skulle den bli mer attraktiv på en kommersiell marknad.

 

Projektets olika delar

Forskarna tittar nu på en del i projektet som består i att försöka få mer processkontroll genom att integrera absorbatorn av det infraröda ljuset i membranet för att ge bättre känslighet mot detektorn. En annan del i projektet är att titta närmare på halvledaren blyselenid som infraröd absorbator.  Blyselenid är direkt känslig för infraröt ljus i MWIR området och skulle därmed kunna ge en enkel absorbatorstruktur. Projektet pågår fram till och med september 2013.

 

 

Projektgrupp

Claes Mattsson, Mittuniversitetet, STC

Henrik Rödjegård, SenseAir