Realistisk 3D i medicinska och mediala tillämpningar De senaste årens forskningsframsteg inom 3D-visualisering lämnar utrymme för att i grunden förändra det sätt på vilket all 3D-information presenteras. Nyutvecklad teknik och bättre förståelse för människans uppfattningsförmåga genom synsystemet ligger till grund för denna nya realistiska 3D-visualiseringsteknik.

Så kallade autostereoskopiska 3D-skärmar har lämnat prototypstadiet och gör det möjligt att skapa en ”holografisk” 3D-effekt där betraktaren upplever ett verklighetstroget djup i bilden utan krav på att bära speciella glasögon. Ett antal olika vyer innehållande separate perspektiv av den betraktade scenen projiceras ut i rummet och betraktaren ser en vy med vartdera ögat, vilket uppfyller förutsättningen för att uppfatta djup. Betraktaren kan då också se nya perspektiv genom att ändra position och på så sätt se runt föremål i den återgivna scenen. Det yttersta målet med 3D presentationer är att ge ett bättre återgivande av en betraktad scen, så att betraktaren upplever den avbildade scenen som vore den där. I vetenskapliga och medicinska tillämpningar ger det en bättre grund för riktiga slutsatser, medan det i mediala tillämpningar ger det uppfattningen av vara del av scenen.

 

Denna teknik förutspås revolutionera flertalet områden där nuvarande presentationsmetoder främst består av vanliga tvådimensionella skärmar utan djup. Exempel på aktuella tillämningar är medicinsk diagnostik, produktdesign och -konstruktion, digitala reklamskyltar, videokonferenser, TV-spel och 3DTV, mobiltelefoni m.m. Ett ekonomiskt uppsving förutspås för 3D-produkter och -tjänster på en internationell marknad i storleksordningen av flera miljarder dollar.

 

Med erfarenheter från teoretisk forskning inom 3D-visualisering, industriell tillämpning, samt praktisk medicin har projektets deltagare en exklusiv position att tillsammans adressera realistisk 3D i en mängd tillämpningar, och placera sig i den internationella framkanten vad gäller forskning och utveckling. Delar av de problemområden som rör 3D-visualisering har redan framgångsrikt adresserats ur ett mer generellt perspektiv av projektets deltagare. Med fokusering på ett antal specifika tillämpningar kan dessa forskningsmetoder och -resultat kombineras med regional industri och medicinsk praktik, och därmed omvandlas till konkreta lösningar.

 

Projektet omfattar följande aktivitetsnivåer

  1. Utveckling av kliniska tillämpningar
  2. Kvalitetsmodellering och -optimering av 3D-skärmar
  3. Analys och anpassning av infångningsmetoder för noggrant återgivande i realistisk 3D på en multivy-skärm för tillämpningar inom medicin och media
  4. Framtagande av kompressionsalgoritmer för flexible distribution, som minimerar bandbredd och lagringsutrymmen
  5. Anpassning av grundläggande 3D-skärmsteknik inkluderande grafisk behandling för återgivande av multi-vyer.
  6. Demonstration av projektresultaten under karaktäristiska förhållanden för tillämpningen