Optimering av trafikflödet

Manga skidåkare har upplevt att den tid de spenderar i liftköer är längre än den tid de faktisk åker skidor. Målet med  Swarm Intelligence-projektet vid Mittuniversitetet är att skapa ett ramverk som kan ge skidorter möjligheten att minimera köandet i liftsystemen. Genom att förse åkarna med en personlig digital assistent eller genom att använda sig av mobiltelefoner (PDA) så kan skidåkaren få tips om vilka liftar som det är minst köer vid och kan genom det maximera upplevelsen av sitt skidåkande. Ramverket syftar till att jämna ut belastningen på alla liftar i liftsystemet och på så sätt minimera den tid skidåkaren spenderar i köer. Ramverket i sig kan generaliseras och återanvändas inom andra områden, t ex för att minimera trafikköer i städer.

 

En gren av artificiell intelligens och datorinlärning kallad Swarm Intelligence (SI) fokuserar på små system med begränsad intelligens. Ett exempel är hur myror samlar in mat till stacken. Trots sin begränsade intelligens hittar de alltid den kortaste vägen till maten genom att använda sina feromoner som doftmarkörer för att lägga ut och följa spår. Feromonerna används till att kommunicera och styrkan i doften avtar med tiden, det betyder att den mest använda vägen har det starkaste doftspåret. Ett annat exempel är termiter som skapar väldiga termitstackar utan planering eller central övervakning. Många små enheter som kommunicerar skapar i sig ett relativt intelligent system.

 

Inom skidåkning återskapar man fenomenet genom att utrusta varje skidåkare med var sin PDA med begränsad intelligens. PDA's kommunicerar över korta avstånd och innehåller en GPS.  GPS är en mottagare som använder signaler från ett flertal satelliter för att beräkna aktuell position. PDA'erna får därför genom dem kunskap om aktuell hastighet och riktning av skidåkarna i den närmaste omgivningen och även kunskap om det normala beteendet i skidbackarna och liftsystemet. Trafikstockningar kommer att uppvisa annat beteende än det normala mönstret och artefakten kan ge en skidåkaren på väg nerför en backe rådet att välja en annan backe för att slippa köandet. Ramverket kommer att använda sig av datorinlärning och kommer därför inte att vara avhängigt av ett speciellt liftsystem. Kvaliteten på de råd en skidåkare får kommer att öka med tiden vartefter mer data kommer in som systemet kan lära sig av.

 

Projektet sponsras av CyberCom group och Skistar och har fri tillgång till liftsystemet i Åre i tre år. Under den första vintersäsongen mättes geografin i området upp m h a ett antal studenter utrustade med GPS'er. Man samlade in en mängd data som användes för att simulera nedförsåkning i Åre och de första resultaten indikerade ett positivt resultat av användandet av Swarm Intelligence.