Automatisk detektering och karakterisering av tvättsvampar

Målet med denna delaktivitet är att effektivisera fiberinstallation och underhåll genom automatisk detektering och karakterisering av tvättsvampar. Tvättsvampar används för rengöring av dukterna innan installationen och automatisk detektering av dessa bidrar till bättre arbetsförhållanden.

Sidan uppdaterades 2019-09-17