Automatisk detektering och karakterisering av tvättsvampar

Målet med denna delaktivitet är att effektivisera fiberinstallation och underhåll genom automatisk detektering och karakterisering av tvättsvampar. Tvättsvampar används för rengöring av dukterna innan installationen och automatisk detektering av dessa bidrar till bättre arbetsförhållanden.

Vid slutinstallationen rengörs dukterna med en svamp som blåses genom dukten och följs av fibern. Vid arbetet står en operatör vid kopplingspunkten och en operatör står i hushållet. För att effektivisera arbetet skulle man vilja att operatörerna kan blåsa två olika hushåll samtidigt. För detta krävs utrustning som kan detektera vilken dukt en rengöringssvamp och fiber kommer ut, analysera fuktinnehållet i svampen samt kommunicera till operatören i kopplingspunkten. Då kan operatören bedöma om röret är fritt och torrt samt när fibern är framme vid blåsning. Ett arbetslag kan därmed installera dubbelt så många hushåll per tidsenhet och ingen installatör behöver sitta ute i kopplingspunkten. I samarbete med deltagande företag kommer olika metoder att utvärderas med hänsyn till kostnad, tillförlitlighet och robusthet. En demonstrator kommer att utvecklas av den mest lovande metoden och utvärderas i installationsmiljö.