Duktkarakterisering

Syftet med duktkarakterisering är att förutse hur dukten är förlagt då antalet skarpa rörböjar minskar den maximala längd som fibern kan blåsas i röret. Målet i denna delaktivitet är att effektivisera fiberinstallation och underhåll genom duktkarakterisering.

logo
logo