Syftet med denna delaktivitet är att effektivisera fiberinstallation och underhåll genom att använda små radiosonder. Aktiviteten kommer att utveckla kostnadseffektiva miniatyriserade radiosonder.