Svetsning av fiberdukter

Målet med denna delaktivitet är att effektivisera fiberinstallationer och underhåll genom att ta fram en ny metod för skarvning av fiberdukter med hjälp av svetsning. Skarvning av fiberdukter sker i svåra miljöer och innebär stor arbetsbelastning.

logo