Målet med denna delaktivitet är att effektivisera fiberinstallationer och underhåll genom att ta fram en ny metod för skarvning av fiberdukter med hjälp av svetsning. Skarvning av fiberdukter sker i svåra miljöer och innebär stor arbetsbelastning.

logo

Sidan uppdaterades 2019-09-17