Målet med denna delaktivitet är att effektivisera fiberinstallationer och underhåll genom att ta fram en ny metod för skarvning av fiberdukter med hjälp av svetsning. Skarvning av fiberdukter sker i svåra miljöer och innebär stor arbetsbelastning.

Optiska fibrer förläggs genom inblåsning i redan markförlagda rör, så kallade dukter. Befintlig skarvteknologi för fiberdukter bygger på samma princip som för tryckluftslangar och är inte anpassad för begravda fiberinstallationer. För att förbättra tekniken kommer en produkt som bygger på svetsning att tas fram och utvärderas inom projektet. Den nya produkten skall ge bättre mekaniska egenskaper, mindre arbetsbelastning, högre tillförlitlighet och förkorta skarvtiden för installatören. Den nya produkten kommer att testas och utvärderas tillsammans projektets partners för att snabbt få återkoppling på hur lösningar påverkar arbetsbelastning och effektivitet i installationsarbetet. Det kommer att utvecklas en ny generation av skarvar samt utrustning, verktyg, för att svetsa dessa genom omsmältning av ytskiktet. Olika typer av skarvar kommer att utvärderas.  

Företagspartners: Eltel, Fiber Optic Valley och Servanet.

logo