Utveckling av innovationer inom fiberoptik för industriella tillämpningar

Teknikområdet fotonik har fortsatt att expandera kraftigt under 2000-talet i Europa och övriga delar av världen. Fotonik är ett tvärvetenskapligt område och omfattar olika sätt att generera, kontrollera och omvandla ljus till något användbart, exempelvis i lasrar.

Sidan uppdaterades 2023-03-07