Utveckling av innovationer inom fiberoptik för industriella tillämpningar

Teknikområdet fotonik har fortsatt att expandera kraftigt under 2000-talet i Europa och övriga delar av världen. Fotonik är ett tvärvetenskapligt område och omfattar olika sätt att generera, kontrollera och omvandla ljus till något användbart, exempelvis i lasrar.

Optisk kommunikation med hjälp av optiska fibrer integrerade tillsammans med andra elektriska- och optiska komponenter utgör idag huvuddelen av infrastrukturen för till exempel Internet. Av Europeiska kommissionen identifierades Fotonik, 2009, som en av de fem viktigaste nyckelteologierna för Europas framtida ekonomiska tillväxt. I Mittsverige regionen finns ett antal unika forskningscentra och institut som bedriver ett aktivt samarbete med näringslivet inom teknikområdet fotonik med syfte att skapa en ökad konkurrenskraft och ekonomisk tillväxt.

 

Syftet med projektet

Projektet ”Utveckling av innovationer inom fiberoptik för industriella tillämpningar” syftar till att stärka och bredda kunskapen inom fiberoptik och laserteknik i Mittsverige regionen samt att stärka konkurrenskraften och bidra till en ökad tillväxt för medverkande företag i projektet såväl som för övriga regionala företag. Laserteknik används i allt fler industriella sammanhang och laserkällor baserade på optiska fibrer har flera fördelar, framförallt beroende på den optiska fiberns dimension och flexibilitet.

 

Målet i detta projekt är att utveckla nya fiberbaserade laserkällor i det infraröda, synliga och ultravioletta spektralområdet. Laserljuset genereras och transporteras i den optiska fibern vilket ger flera fördelar i form av en ökad flexibilitet men framför allt en ökad strålkvalité som är mycket önskvärt i tillämpningar såsom materialbearbetning av stål, plåt och plast. I detta projekt kommer nya fiberbaserade laserkällor att utvecklas för att passa behoven hos de medverkande företagen. Målen med forskningen i projektet är att:

  • Utveckla två fiberbaserade laserkällor i det infraröda området för tillämpning inom regional industri.
  • Utveckla två fiberbaserade laserkällor i det synliga (gröna) området.
  • Utveckla en laserkälla inom det ultravioletta området.

 

Olika insatser

I projektet kommer man dessutom att genomföra olika insatser för att bidra till en ökad regional kompetensförsörjning, exempelvis genom att visa på de möjligheter som tekniken kan ge inom näringslivet för bland annat sjukvård, trä- metall- och processindustrin. Särskilda aktiviteter som riktar sig till ungdomar och framförallt mot unga kvinnor skall genomföras för att fler ska söka sig till Mittsverige regionens tekniska utbildningar och yrken.