Förstudie för SMART - Smarta System och Tjänster för ett effektivare samhälle

I förstudien ska det formuleras målsättningar för hur Mittuniversitetet och regionen ska kraftsamla mot området smarta system och tjänster och hur denna kraftsamling också kan bygga på Mittuniversitetets attraktivitet genom dess profilering.

Projektbeskrivning
I förstudien ska det formuleras målsättningar för hur Mittuniversitetet och regionen ska kraftsamla mot området smarta system och tjänster och hur denna kraftsamling också kan bygga på Mittuniversitetets attraktivitet genom dess profilering. Inom KK-miljön vid Mittuniversitetet finns profiler inom Inbyggda sensorer (tidigare utvecklat inom EnergyWise) och Miljösensorer(ett helt nytt område). Vidare finns ett till styrkeområde som kopplar ihop dessa två områden - Internet of Things (utvecklas inom projekten KITT och Remote). Forskningscentret STC är med dessa områden också kopplade till Vinnovas nationella innovationsstrategi, genom att sitta i ledningen för de två nya strategiska innovationsområdena som Vinnova just har beviljat, Elektronik (miljösensorer och Inbyggda sensorer) och Internet of Things.

Målsättningar och processer för att genomföra kommande projekt kommer att sättas genom att interagera genom enskilda möten, workshop och en konferens för att uppnå en gemensam agenda som kan implementeras i en ansökan om ett sammanhållet projekt inom smarta system.

Projektmål
Målsättningen i denna förstudie är att skapa processer som gör att Mittuniversitetets nationellt och internationellt kopplade profilering mot smarta system och tjänster kopplas mot regionens behov av området på ett effektivt sätt i kommande projekt. Detta görs genom följande mål:

- att skapa ett nätverk bestående av innovationsstödsystem och företag med intressse i området smarta system och tjänster som kommer att gå in i ett kommande projekt.

- att skapa en agenda och processer för området som bygger på Mittuniversitetets attraktionskraft inom området och ger nytta till företag i regionen, agendan ska formuelras målsättningar och strukturer för ett större projekt i den nya strukturfonds perioden.

 

logo

Forskare

Projektledare
Mattias O'Nils
Tel: +46 60-148780
mattias.onils@miun.se

Forskare
Benny Thörnberg
Magnus Engholm

Projektperiod

2014

Logo
Logo