Syfte med denna förstudie är skapa en visualiseringstjänst som illustrerar stadens luftkvalitet både över tid och i realtid. Förhoppningen är att kunna påverka medborgarna till ett miljömedvetet beteende som till exempel val av transportvägar. Målet är att förbättra Sundsvalls innerstadsmiljö. Denna förstudie kommer att främja utvecklingen av ett visualiseringscenter på Mittuniversitetet och hållbar tillväxt i Sundsvalls Kommun till 2021.

Kulturmagasinet i Sundsvall
Göra frisk luft synlig är en förstudie i samverkan med Sundsvalls kommun.

Bakgrund

Förstudien ska visa allmänheten hur luftkvaliten i Sundsvall är i förhållande till utsatta miljömål. De betyder att en visualiseringslösning ska utvecklas inom projektet för att synliggöra luftkvaliten för stadens innevånare, antingen via en webbsida eller display som sedan kan inspirera innevånare att förändra sitt beteende för att förbättra stadsmiljön i Sundsvall. Förstudien är en del av Sundsvalls kommuns miljömål 2021 inom RIKARE strategin.

Projektet syftar främst till att visualisera luftkvalitet så att det blir begripligt för  av allmänheten och som i förlängningen kan komma att påverka beteenden såsom transport resvägar. En viktig målgrupp är skolungdomar, som dels intresserar sig för ny teknik och som kommer att bli viktiga aktörer i framtiden

Mål

Projektet ska under förstudieperioden som är ett1 år:

  • ta fram en visualiseringstjänst för att visa/illustrera luftkvalitet över tid och realtid på hemsida och/eller publik skylt – sk visulator.
  • genomföra en workshop med blandade kompetenser som belyser hur luftkvalitet kan visualiseras och hur det kan användas för att påverka beteenden som främjar en livsmiljö i toppklass.
  • ta fram en projektplan för ett huvudprojekt med extern finansiering som föreslår vilka visualiseringsalternativ som bör utvecklas och användas för att främja utvecklingen av ett visualiseringscenter på Mittuniversitetet och hållbar tillväxt i Sundsvalls kommun till 2021.

Nu syns luftkvaliteten i Sundsvall

Frisk luft i sundsvall interaktiv skärm

Sundsvalls kommun och Mittuniversitetet arbetar tillsammans för att hitta nya metoder för att mäta och synliggöra Sundsvalls luftkvalitet. En ny interaktiv skärm följer luftens kvalitet i staden och ger tips på vad som kan göras för att förbättra den.

logo

Forskargrupp

Gamla bildbanksbilder

Realistic 3D

Forskare

Projektledare
Prof. Mårten Sjöström
marten.sjostrom@miun.se 

Forskare
Ulf Jennehag
Katarina Lindblad-Gidlund

Logotyp Sundsvalls kommun.