Nya typer av detektorer med energiupplösning har bland annat börjat användas för materialröntgen och inom det medicinska området. I dag utvecklas detektorer som både kan bestämma energi och olika typer av strålning för användning i säkerhets-applikationer som t.ex. i sjukvården vid övervakning av strålnings- nivåer i CT scannrar. Denna utveckling öppnar stora möjligheter för tillverkning och export för företag med högteknologisk kompetens inom området.

Inom de närmsta åren kommer behovet av avancerade strålningsdetektorer att öka rejält. Det då flertalet forskningsinstitut är antingen under uppbyggnad eller planerar för omfattande uppgradering. Mittuniversitetet har omfattande och internationellt erkänd forskning inom strålningsdetektorer och flertalet spin-off företag har bildats under årens lopp. Många av de företagen levererar idag sensorbaserade lösningar både nationell och internationellt och i regionen tillämpas idag applikationer inom bland annat skog, miljö och säkerhet.

 

Syftet med projektet

Syftet med projektet Strålningsdetektorer, är att stimulera internationellt kunskapsutbyte och samarbete mellan regioner, universitet, högskolor och näringsliv. Samt öka kunskapsnivån och konkurrenskraften inom regionen för att skapa regionaltillväxt och främja regionens export. Det forskarna i projektet vill, är att bygga upp ett nätverk av forskare och företag inom tillverkning av detektorer i Europa. Projektet skall också leda till att synliggöra regionens kunskap på utveckling och produktion av komponenter och system och därigenom öka möjligheterna till export för företagen i regionen.

 

Målet med projektet

Målet är att driva samordningen av den europeiska forskningen på området, att skapa ett nätverk av tillverkande företag där regionens företag kan dra nytta genom ökad internationell handel samt att ge regionens företag tillgång till en kvalificerad tillverkningsprocess. På så sätt kan också regionen säkerställa sin internationella position som kompetensnod och leverantör av komponenter och system för strålningsdetektering.

 

Projektet löper fram till juli 2013 då det finns en förhoppning om att ha utvecklat två processer för utveckling och tillverkning av prototyper och kortare serier av strålningsdetektorer samt att två grundläggande teknologier för applikationer har utvecklats för att kunna kommersialiseras och exportera resultatet som en färdig produkt.