Nedan hittar ni filer relaterade till forskningen om ROI Videokodning i vilka sekvenserna Carphone, Closeup och Foreman har använts. Filerna innehåller de kodade sekvenserna av originalsekvenserna och efter förfiltrering av dem med det spatiotemporära ROI-filtret.