Nedan hittar ni filer relaterade till forskningen om ROI Videokodning i vilka sekvenserna Carphone, Closeup och Foreman har använts. Filerna innehåller de kodade sekvenserna av originalsekvenserna och efter förfiltrering av dem med det spatiotemporära ROI-filtret.

Originalsekvensen  Close-up (.yup) kan hittas här. (11.2 MB)
Ett exempel på Closeup-sekvensen ges även nedan, där kodad med 70 kps.