Två nya professorer installerade vid STC

Två nya professorer installerade vid STC

Mån 10 nov 15:57

Vid Mittuniversitetets akademiska högtid den 9 oktober höll STCs nya professorer Mårten Sjöström och Mikael Gidlund sina installationsföreläsningar för åhörarna.

Installationsföreläsning Mikael Gidlund
Mittuniversitetets nya professor Mikael Gidlund presenterar sin forskning om trådlösa sensorsystem.

Mårten Sjöström föreläsning hette ”Fotografisk avbildning i flera dimensioner” och behandlade frågor som; hur många dimensioner kan vi uppleva? Hur filmar vi flera dimensioner? Hur kan vi få denna multidimensionella datamängd att ta mindre plats? Vad vet vi om det vi inte ser? Mårten Sjöström presenterade varför dessa frågor är av betydelse och hur han och hans kollegor angriper problemen med att finna en lösning för bästa möjliga kvalitet.

Mikael Gidlund föreläsning hette ”Trådlös industriell automation – vad är det?”. Där han behandlade frågor så som; Kommer alla maskiner och sensorer att vara uppkopplade till Internet i framtiden? Är det säkert och tillförlitligt? Hur kan trådlösa system öka företagens produktivitet? Mikael Gidlund besvarade dessa frågor under föreläsningen.

I samband med installationsföreläsningarna arrangerades en minimässa där Mittuniversitetets alla forskningscenter ställde ut.