23 miljoner till forskning vid Mittuniversitetet

23 miljoner till forskning vid Mittuniversitetet

Fre 19 dec 10:30
Forskningsfinansiären KK‐stiftelsen fördelar drygt 23 miljoner till forskning vid Mittuniversitetet. Forskningen inom områdena industriell IT och fiber- och materialteknik bedrivs i nära samarbete med näringslivet. Medlen fördelas vid forskningscentrumen STC (Sensible Things that Communicate) och FSCN (Fibre Science and Communication Network) vid Mittuniversitet i Sundsvall.

‐ Vi bedriver sedan några år avancerad forskning i nära samverkan med näringslivet. Denna finansiering stödjer utvecklingen av forskningen inom dessa områden. Det är viktigt både för akademin och näringslivet, säger Hans-Erik Nilsson, dekan och koordinator för forskningsmiljön vid Mittuniversitetet.

Forskningen sker i samverkan mellan forskningscentren STC och FSCN. Med forskarnas spetskompetens inom industriell IT och fiber- och materialteknik vill man stödja industrin i utvecklingen av nya produkter, innovationer och tjänster. Målet är att skapa förutsättningar för industriell utveckling som kan leda till tillväxt i både nya och etablerade företag och på sikt gynna hela regionen. Forskningsprojekten är formulerade i nära samarbete med näringslivet.

Henrik Sundberg på Bosch Rexroth i Mellansel deltar i forskningsprojektet Dataanalyser i trådlösa industriella nätverk (DAWN) som drivs av professor Tingting Zhang vid Mittuniversitetet.

- För oss på Bosch Rexroth betyder detta att vi får möjligheten att fördjupa vårt forskningsarbete kring hälsoövervakning inom hydrauliska drivsystem, säger Henrik Sundberg. Mittuniversitetets goda kunskap inom sensorteknik och dataanalys gör att vi har stort förtroende för projektet. Vi hoppas på goda resultat som vi senare kan införa i våra produkter och på så sätt ge ett mervärde till våra kunder.

Det ledande globala hygien- och skogsindustriföretaget SCA är ett av partnerföretagen. SCAs forsknings- och produktutvecklingscenter i Göteborg kommer att delta i forskningsprojektet Design av fibernätverk; Applikationer för hygienprodukter som drivs av professor Tetsu Uesaka vid Mittuniversitetet.

-  För vår del betyder detta att vi kommer att få ytterligare kvalificerade modeller som underlag för design av framtida absorberande strukturer baserade på skogsråvara. Egenskaperna på mikronivå styr hur väl en absorberande hygienprodukt fungerar för våra användare, säger Dr. Charlotta Hanson, Senior Scientist på SCA.  

Mittuniversitetets gemensamma forskningsmiljö för samproduktion startade 2011 och finansieras av KK-stiftelsen.

KK-stiftelsen bedömer att vårt lärosäte har gjort stora framsteg både strategiskt och organisatoriskt vilket ger goda förutsättningar för fortsatt utveckling av vår forskningsmiljö. Det glädjer oss mycket, säger Hans-Erik Nilsson. Vi jobbar hårt för att utveckla våra processer och våra samarbeten med näringslivet kring forskningsfrågorna.

logo

Kontakt

De nya forskningsprojekten: