Avslutade projekt

Här presenteras en överblick av projekt som tidigare pågått på Sports Tech Research Centre men som nu är avslutade. 

Projekt

Amorfa metaller

Projektet syftade till att additivt framställa så kallade amorfa metaller. Dessa typer av metaller har en hållbarhet som vida överträffar de flesta konventionella metalliska materialen, såsom...

Innovativ komponentteknologi via pulverteknik

Universitet, industri och institut arbetar tillsammans för att utveckla nya pulvertekniska lösningar med fokus på produkter inom fordon, flyg och energi. I projektet integreras materialutveckling m...

Kryobehandling av skelettcancer

Behandling av skelettcancer är idag en omfattande procedur, både vad gäller själva ingreppet men även vad gäller patientens återhämtningstid efter operation. Projektet fokuserade på att ta fram en ...

OPTIPAM

Optimerad produktionsprocess för additiv tillverkning, OPTIPAM, ska öka förståelsen och användningen av additiv tillverkning i svenska företag och på så vis stärka industrins konkurrenskraft.

Sports Tech Innovation Initiative

Sports Tech Innovation Initiative – STII, är en gemensam satsning av Mittuniversitetet och näringslivet som ska stärka förnyelseförmågan och konkurrenskraften främst hos företag som arbetar med...

Spray 2

Självkörande fordon måste kunna fungera i alla väder, därför är det viktigt att kunna testa systemen och dess sensorer under väderleksförhållanden med nedsatt sikt. Projektet syftade till att ta fr...