Avslutade projekt

Spara favorit 3 maj maj 2017

Här presenteras en överblick av projekt som tidigare pågått på Sports Tech Research Centre men som nu är avslutade. 

Projekt

Sports Tech Research Centre

Amorfa metaller

Projektet syftade till att additivt framställa så kallade amorfa metaller. Dessa typer av metaller har en hållbarhet som vida överträffar de flesta konventionella metalliska materialen, såsom höghållfasta stål och titanlegeringar.

Demodetaljer

Demonstration of additive manufacturing as a method for fabrication of 316L-Grade Components

Syftet med projektet är att testa elektronstrålesmältning (EBM) som potentiell metod för tillverkning av komponenter i rostfritt stål till en fusionsreaktor i Frankrike.

Sports Tech Research Centre

Design and development of climatic wind tunnel for physiological sports experimentation

Projektet syftade till att skapa en standardiserad laboratoriemiljö där olika typer av fysiska aktiviteter inom idrott, sport och outdoor kan bedrivas och studeras under relevanta väder- och vindförhållanden.

labbmiljö

Innovativ komponentteknologi via pulverteknik

Universitet, industri och institut arbetar tillsammans för att utveckla nya pulvertekniska lösningar med fokus på produkter inom fordon, flyg och energi. I projektet integreras materialutveckling med pulversintring och hetisostatisk pressning, men även additiv tillverkning.

Sports Tech Research Centre

Kryobehandling av skelettcancer

Behandling av skelettcancer är idag en omfattande procedur, både vad gäller själva ingreppet men även vad gäller patientens återhämtningstid efter operation. Projektet fokuserade på att ta fram en ny metod med tillhörande utrustning för kryobehandling (frysbehandling) av skelettcancer.

OPTIPAM

Optimerad produktionsprocess för additiv tillverkning, OPTIPAM, ska öka förståelsen och användningen av additiv tillverkning i svenska företag och på så vis stärka industrins konkurrenskraft.

Maskiningenjör - produktutveckling

Sports Tech Innovation Initiative

Sports Tech Innovation Initiative – STII, är en gemensam satsning av Mittuniversitetet och näringslivet som ska stärka förnyelseförmågan och konkurrenskraften främst hos företag som arbetar med innovativa produkter inom industri- och outdoorsektorn.

Spray 2

Spray 2

Självkörande fordon måste kunna fungera i alla väder, därför är det viktigt att kunna testa systemen och dess sensorer under väderleksförhållanden med nedsatt sikt. Projektet syftade till att ta fram provmetoder för väderoberoende fordonssensorer och kameror för ADAS system.