Amorfa metaller | miun.se

Projektet syftade till att additivt framställa så kallade amorfa metaller. Dessa typer av metaller har en hållbarhet som vida överträffar de flesta konventionella metalliska materialen, såsom höghållfasta stål och titanlegeringar.

Sports Tech Research Centre
Typisk struktur som forskarna hoppas kunna utveckla inom projektet.

Vad är EBM?

Finansiär

Kontakt

Sidan uppdaterades 2019-10-25