Kryobehandling av skelettcancer

Behandling av skelettcancer är idag en omfattande procedur, både vad gäller själva ingreppet men även vad gäller patientens återhämtningstid efter operation. Projektet fokuserade på att ta fram en ny metod med tillhörande utrustning för kryobehandling (frysbehandling) av skelettcancer.

Sports Tech Research Centre
Temperaturmätning ner mot -100 grader.

Finansiär

Kontakt