Aegis

Spara favorit 17 maj maj 2019
Projekt Aegis

Astma är relativt vanligt hos befolkningen i Sverige men än vanligare bland de som sysslar med uthållighetsträning i kyla som exempelvis längdskidåkare. Kan användning av fukt- och värmeväxlare (HME) vara lösningen för att förebygga denna ”yrkesskada” bland elitskidåkare?

Bakgrund

Orsaken till den höga förekomsten tros vara upprepad och långvarig inandning av kall torr luft som på sikt skadar luftrören och åstadkommer astma.  Projektet syftar till att minska utvecklandet av astma hos längdskidåkare. Hypotesen är att regelbunden användning av fukt- och värmeväxlare (HME) vid träning i kyla kan förhindra uppkomst av luftrörsbesvär och astma hos längdskidåkare. Hos patienter med astma kan HME effektivt lindra ansträngningsutlöst astma utlöst av kyla.

Kunskap saknas dock om regelbunden användning av HME vid träning i kyla kan förhindra uppkomst av luftrörsbesvär och astma hos friska personer samt om HME påverkar den fysiska prestationsförmågan hos elitidrottare och i så fall på vilket sätt.

Projektet omfattar primärprevention av sjukdom och lyckas man i projektet att förebygga astma hos elitåkare inom längdskidor så kan resultaten vara till nytta även för andra grupper, exempelvis yrkesarbetare som arbetar i kyla. Experimenten kommer att genomföras vid Mittuniversitetets forskningscentrum Sports Tech Research Centre och Nationellt vintersportcentrum.

Mål

Målet är att undersöka funktionaliteten för fukt- och värmeväxlare (HME) och effekter av användning av HME vid regelbunden och intensiv exponering i kall luft genom att bland annat mäta biomarkörer för luftvägskador och immunförsvar.

Forskare

Projektledare och huvudhandledare, Nikolai Stenfors, MD, PhD, Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, Umeå Universitet, Norrlands universitetssjukhus och Östersunds sjukhus

Doktorand, Hampus Persson, Umeå Universitet

Samverkande forskare och bitr. handledare Helen Hanstock, Nationellt vintersportcentrum och Mats Ainegren, Sports Tech Research Centre, Mittuniversitetet

Projektperiod

2018-2021

Finansiärer

 

Partners

Sports Tech Research Centre och Nationellt vintersportcentrum vid Mittuniversitetet i samarbete med Norrlands universitetssjukhus.