Produktionseffektivisering av additiv tillverkning i metall

Spara favorit 27 feb februari 2019
Kajsa Nilsson Additiv tillverkning
EBM-maskinen ARCAM A2

Projektet "Produktionseffektivisering av Additiv tillverkning i metall, Pro-A" syftar till att öka produktiviteten för additiv tillverkning i metall med ny typ av uppvärmningsteknik av den så kallade pulverbädden.

Beräkningar visar att produktivitetsökningar på upp till 40% är teoretiskt möjliga och detta med bakgrund till att en typisk tillverkningscykel för den här typen av maskiner är från 40-200 timmar.

Forskargruppen har genomfört ett antal initiala experiment och nästa steg för att visa att det kan bidra till ökad produktivitet är att bygga in tekniken i utrustningen vid Sports Tech Research Centre på Mittuniversitetet.

Projektet avser att:

  • förbereda befintlig EBM-maskin för ytterligare förvärmningsutrustning
  • installera utrustning
  • genomföra pilotstudier på enklare geometrier

Projektet finansieras av Rolf och Gunilla Enströms stiftelse för forskning och utveckling.

Kontakt

Lars-Erik Rännar

Projekttid:
2018-2019

Finansiär

Rolf och Gunilla Enströms stiftelse för forskning och utveckling.