Sport och idrott utvecklas ständigt och ställer nya krav på utrustning och teknik samtidigt som det skapar möjligheter att utveckla nya hållbara produkter och tjänster.

Test av skidskyttegevär Anna Magnusson
Test av instrumenterat skidskyttegevär.

 Augmented Sports ska bidra till teknisk utveckling hos främst lokala och regionala företag och organisationer som de kan dra nytta av för att möta marknadens behov.

Bakgrund

Inom såväl breddidrott som elitidrott och parasport finns behov av ständiga förbättringar och förstärkningar,”augments”, vid utveckling av utrustning och teknik.

Utvecklingen framåt ställer krav på att företag och organisationer tar höjd för innovationer och nya idéer för att fortsatt vara framgångsrika. Den forskning, kunskap och avancerade labbmiljö som byggts upp vid Sports Tech Research Centre samt det nära samarbetet med olika intressenter skapar goda förutsättningar för fler och bättre resultat som bidrar till teknisk utveckling hos företag och organisationer samt forskning med kvalitet.

Mål

Projektet ska bidra till att stärka möjligheterna för produkt- och tjänsteutveckling med innovativt teknikinnehåll hos regionens företag och organisationer. Även företag med mindre möjligheter till egen avancerad teknisk utveckling ska kunna dra direkt nytta av de resultat som projektet genererar i sin egen produkt- och verksamhetsutveckling. På så vis ska projektet medverka till företagsutveckling och indirekt till nylokalisering av såväl företag som organisationer och intresseföreningar inom sport och idrott.

Delaktiviteter i projektet:

 • Vindtunnel i världsklass
 • Virtuell ledsagare av synsvaga inom rörelseaktiviteter
 • Virtuell verklighet i sport och idrott
 • Teknisk utveckling inom Riksidrottsförbundet
 • Bioenergetiska modeller och modeller för muskeltrötthet
 • Utveckling inom Skidskytte, Svenska Skidförbundet
 • Utveckling inom Alpin skidåkning, Svenska Skidförbundet
 • Fartvindens betydelse för längdskidåkares biomekanik och fysiologi
 • Standardisering och klassificering av rullskidors rullmotstånd för tillämpning vid rullskidtävlingar
 • Säkerhet mot huvudskador
 • Förbättrade mätmetoder för utveckling av utrustning, kläder och skadedetektion
 • Testutveckling för klassificering inom parakanot
 • Testutveckling för klassificering inom paracykel
 • Individanpassad utrustning genom Additiv tillverkning

Forskare

Mikael Bäckström, projektledare 

Projektperiod

2019-2022

Finansiering

23 350 625 SEK

Finansiärer, partners och intressenter

Projektet delfinansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden. Medfinansiärer är  Mittuniversitetet, Östersunds kommun och Svenska Skidskytteförbundet.
 
I projektet samverkar Sports Tech Research Centre vid Mittuniversitetet med ett tjugotal företag och organisationer bland annat MIPS , Spektrum, Svenska Skidförbundet Alpin, Svenska Skidskytteförbundet, Inventor Invest AB, Svenska Riksidrottsförbundet, KTH Institutionen MTH Teknisk Neuronik och Sweet.