Cold start

Spara favorit 28 aug augusti 2019
Provstavar Sports Tech

Projektet syftar till att på sikt ta fram en stabil arbetsmetodik för att kunna använda EBM-processen för att reparera detaljer. Men även utnyttja processens egenskaper, hög energi och vakuum miljö, för att skapa nya materialkombinationer som inte är möjliga med andra tillverkningsmetoder.

Bakgrund

Electron Beam Melting (EBM) har tidigare avvisats som användbar process för att reparera redan tillverkade detaljer eller återuppta ett avbrutet bygge. Det största problemet med en ”kallstart” är att processen utförs under vakuum och i hög temperatur men även att det omkringliggande pulvret behöver semi-sintras innan smältning kan ske för att undvika uppladdning av pulverbädden och orsaka driftstopp.

Sports Tech Research Centre har länge arbetat och forskat på EBM-processen och dess egenskaper. Med vissa modifieringar av processen så har både reparation av komponenter och uppstart av ett avbrutet bygge genomförts. Dock har endast ett fåtal prover kunna framställas, men resultaten har visats sig positiva.

Mål

Att ta fram prover och visa på att EBM-processen går att använda för reparationer av redan tillverkade detaljer. Pilotprojektet förväntas resultera i ett antal provstavar i det rostfria stålet 316L, materialet Ti64 och en kombination av dem båda. Samtliga provstavar ska material karakteriseras där bland annat mikrostrukturer undersöks.

Forskare

Projektperiod

Maj 2018- 2020

Finansiärer

Projektet finansieras av Rolf och Gunilla Enströms stiftelse för forskning och utveckling.