Inom tävlingsidrott för människor med funktionsnedsättning så finns det skillnader i prestationsförmågan, vilket man kompenserar genom klassificering där slutresultatet justeras beroende på individens funktionsnedsättning. Projektet syftar till att göra klassificeringen i parasport mer rättvis.

Sports Tech Research Centre
Simuleringsmodell av parakanot från The AnyBody Modelling System (www.anybodytech.com).

Sidan uppdaterades 2022-06-15